Intravesical Instillation   膀胱灌注液
首頁 > 產品介紹 > 醫療器材產品 > 膀胱灌注液 >
 
  海優樂HYAURO
  適用於非細菌感染之膀胱炎,例如間質性膀胱炎與放射線性治療引起之膀胱炎。建議連續四週,每週一次療程,然後每月一次療程,直至症狀緩解。
 
皮下填補劑
關節腔注射劑
膀胱灌注液
   
   
 
   
   
   
   
 
-->